REGLEMENTE

Reglemente


Innehållsförteckning


1      Allmänna regler

2     Tävlingsklasser

2:1   Regler för tävlingsklasser

3     Priser

3:1   Anmälningsavgift

3:2  Efteranmälningsavgift

3:3  Fördelning av anmälningsavgift till prispengar.

4     Säkerhet


1. Allmänna regler


-Årsmodell på skoter som brukas vid tävling får ej överstiga 1985

-Bladfjädring skall finnas original på skotern alternativt skotrar med tex. Termosar får i modklassen svetsas stumma om det görs på sådant vis att det vid en okulär besiktning tolkas som rejält gjort. Skulle svetsen brista och fjädringen inte längre är stum under tävlingens gång ses detta som fusk och leder till diskvalifikation.

-Fritt antal deltagare per lag. 

- Nummer ska finnas på skotern. Fram och båda sidor. Väl synliga och dem ni blir tilldelade här på sidan. Kolla längs ner.

-Körtiden är 3 timmar eller 1,5 i Lightversionen.

-Minst 1 varv sista 30 minuterna av tävlingen måste slutföras för giltig målgång.

-Ingen skruvning på banan eller i bytzon är tillåten.Vid mindre haveri på banan så dra skotern av banan.

-Håll er på banan och respektera banmarkeringar. 10 varv avdrag vid genskjutning eller banmarkeringsnedkörning. Om du kört ner en banmarkering ofrivilligt och omedelbart ställer tillbaka den på sin plats bestaffas du ej med avdrag.

-Nödstoppslina ska bäras och fungera

-1 timme innan start ska alla deltagande skotrar stå på startlinjen med minst 1 lagmedlem för att invänta besiktning.


2. Tävlingsklasser


-1 cylinder,

fria modifikationer och trimning med delar från -95 och äldre

-Standard,

inga modifikationer bara reparationer, inga förbättringar men styling är tillåtet och uppmuntras. Huvöppning krav vid besikting.

-Supermod,

Boggie och motor fram till -95 är tillåten (undantag hemmabygge). Chassie fram till -85 resten fritt. Stumma dämpare på tex. Srv räknas som mod.

-Lightversionen, samma regler som Mod men endast 1,5 timmes körning

-Skotercross

Samma som folkrace alla kör sammma klass.


3. Priser


Fina!


3:1 Anmälningsavgift


200kr/pers kontant, betalas på plats.


3:3 Fördelning av anmälningsavgift till prispengar


Blir toppen!


4. Säkerhet


-Viktigast är att Nödstoppen fungerar (kommer att kollas)

-Alla förare ska ha skoterkort. (Eget ansvar)

-Skotern ska vara försäkrad. (Eget ansvar)

Huvudsponsorer


Copyright. All Rights Reserved